Տպագրատների ցանց
Թումանյան 11 | Հեռ. +374 10 520282
Մաշտոց 40 | Հեռ. +374 10 537200
Մոսկովյան 21 | Հեռ. +374 10 545278
Բաղրամյան 84/1 | Հեռ.+374 10 270299
Այցեքարտեր
  • Գունավոր | երկկողմանի
  • 300 գր. փայլուն
  • 90x50 մմ

100 հատ 8700 դրամ

Այցեքարտի չափը` 90x50 մմ., թուղթը` 300 գր, պատրաստման ժամկետը - 24 ժամ պատվերը հաստատելուց հետո:

 

Այցեքարտեր
Քանակը Միակողմանի Երկկողմանի
  գունավոր (4+0) սև (1+0) գունավոր (4+4) սև (1+1)
50 3200 2200 5600 3960
100 5700 4750 8700 6160
150 8270 6240 13050 9150
200 10800 8160 14400 11970
300 13800 10800 21600 15400
500 23200 18150 31000 25870
1000 36290 30240 48000 40650

 

Սովորական այցեքարտի ձևավորում 1500-ից 2000 դրամ: Բարդ ձևավորումով 5000 դրամ: